Obec Hrabová - oficiální stránky obce

CzechPOINT

 

 • Co je CzechPOINT  

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.  

 • Kontaktní místo Czech POINTu v Hrabové:

Obecní úřad Hrabová

Úřední hodiny: 

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa:   8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  

 • Služby poskytované na kontaktním místě Czech POINT:

Výpis z Katastru nemovitostí

 • Co je třeba znát: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • Web správce systému: www.cuzk.cz
 • Poplatek: 

100,-Kč za první stráku

50,-Kč za každou další stránku

Výpis z Obchodního resjtříku

 • Co je třeba znát: IČ (Identifiakční číslo organizace)
 • Web správce systému: www.justice.cz 
 • Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Poplatek:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku


Výpis ze Živnostenského rejstříku

 • Co je třeba znát:IČ (Identifiakční číslo organizace)
 • Web správce systému: www.rzp.cz 
 • Registr ekonomických subjektů: wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Poplatek:

​100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku

Prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT je možné učinit všechna podání podle Živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu.


Výpis z Rejstříku trestů

 • Co je třeba znát: osobní údaje včetně rodného čísla
 • Co je potřebné prokázat: totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • Poplatek:

100,- Kč za výpis z rejstříku trestů


Výpis bodového hodnocení osoby

 • Co je třeba znát: osobní údaje včetně rodného čísla
 • Co je potřebné prokázat: totožnost (občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • Poplatek: 

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku


Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Co je třeba znát: IČ (Identifiakční číslo)
 • Poplatek:

100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

 • Co je třeba znát: IČ ( v případě hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (v případě hledání konkrétní osoby)
 • Web správce systému: Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 • Poplatek:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku


Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

 • Poplatek:  

​30,- Kč provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

30,- Kč provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby  za každou i započatou stránku konvertované listiny


Datové schránky

V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek a slouží jako servisní modul.

Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.

Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.


Poplatky: 

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

Bližší informace ohledně datových schránek naleznete na www.czechpoint.cz