Obec Hrabová - oficiální stránky obce

Dotace

DOTACE Z OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

 

Vozidlo pro JSDH

JSDH Hrabová byla vybavena novým hasičským speciálem Daewoo Avia D 75-N. Částkou 120 tis.Kč na jeho pořízení přispěl Olomoucký kraj a 195 tis.Kč doplatila obec Hrabová

 

Mramorový kříž

Mramorový kříž z roku 1872 byl v havarijním stavu a hrozilo zřícení kříže s Ježíšem. Z celkových nákladů na obnovu mramorového kříže ve výši 83.500 korun přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 58.450 korun, Olomoucký kraj částkou 16.700 korun a obec Hrabová doplatila 8.350 korun.

 

 

Oprava hygienických zařízení a vytápění v MŠ

Za 50 let od otevření mateřské školy bylo staré hygienické zařízení a vytápění v nevyhovujícím stavu. Množství dětí a výhled do budoucnosti nás donutil provést jejich rekonstrukci. Rekonstrukce stála 1.mil.Kč a Olomoucký kraj obci přispěl částkou 500 tis.Kč.

 

"Zadání územního plánu Hrabová a Územní plán Hrabová - návrh"

Byla poskytnuta dotace ve výši 74 000 Kč.