Obec Hrabová - oficiální stránky obce

Komunitní škola

Historie sdružení

Občanské sdružení Komunitní škola Hrabová patří mezi jednu z nejmladších organizací v Hrabové. Vznik se datuje k 6. 9. 2012. Jedním z impulsů jejího vzniku byl výstup strategického plánování Obce Hrabová, ve kterém dali občané Hrabové jednoznačně najevo, že otázku vzdělávání považují za jednu z priorit života v obci.

Předmět činnosti

Komunitní škola Hrabová si klade za cíl poskytovat vzdělávací či zájmové aktivity všem lidem v obci a blízkém okolí bez ohledu na jejich věk. Při výběru zájmových a vzdělávacích aktivit vychází ze zájmů občanů Hrabové. Ke své činnosti využívá KŠ zázemí místní základní a mateřské školy a sokolovny. Prostředky, které obec do těchto objektů vkládá, tak mohou být maximálně využity ve prospěch široké veřejnosti.

 

Předseda sdružení:

Mgr. Jana Vondálová

Místopředseda sdružení:

Helena Höchsmannová

Hospodář:                         

Eva Hastíková

Kontrolní výbor: 

Martina Plátenková (předseda)

 

Milada Jedelská

 

Mgr. Ilona Moťková

Členové výboru:

Jitka Odstrčilová Žáková

 

Lenka Kondlerová

 

Milada Jedelská

 

Aleš Neumann

 

Lektorská základna je tvořena z řad ochotných aktivních občanů obce v souladu s jejich profesním či zájmovým zaměřením, z pedagogického sboru základní a mateřské školy.  Pro vedení některých odborných či tělovýchovných kurzů se nám podařilo získat i profesionály v daném oboru.

 

Realizované vzdělávací a zájmové aktivity a kurzy

 

1.pololetí 2012/2013:

2.pololetí 2012-2013:

Název kroužku/kurzu:

Počet členů:

Název kroužku/kurzu:

Počet členů:

Florbal pro děti

11

Florbal pro děti

11

Zdravotník

13

Zdravotník

8

Klub her

10

Klub her

10

Taneční kroužek pro děti

18

Taneční kroužek pro děti

18

 

 

Taneční kroužek pro-náctileté

8

 

 

Stolní tenis pro - náctileté

8

 

 

Keramika pro děti

13

 

 

Výtvarná dílna pro děti

11

Klub „Maminec“

11

Klub „Maminec“

11

Angličtina pro začátečníky

11

Angličtina pro začátečníky

10

Počítače pro začátečníky

8

Počítače pro mírně pokročilé

7

Pilates 

14

Pilates 

14

Taneční pro dospělé

18

Jóga pro ženy

20

Celkem

114

Celkem

149

 

 

►   Vstup na webové stránky Komunitní školy Hrabová