Obec Hrabová - oficiální stránky obce

SDH Hrabová

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1893. Největší zásluhu o vznik SDH měli J. Pavlík a A. Hroch. Na ustávající schůzi zvolili členové do funkcí předsedy J. Pavlíka, náčelníka A. Hrocha a jednatele K. Linharta; v roce 1998 měl sbor 23 činných členů. Sbor vlastnil dvě stříkačky od fy Smekal, jednu modernější (s normálním šroubením) a druhou nalévací. Požární zbrojnici si postavili kolem roku 1910. Do roku 1938 vybudovali 2 vodní nádrže na potoce protékajícím vsí. Na sušení hadic je postaven dřevěný sušák u vodní nádrže.

V letech 1925 – 1938 se konala divadla v přírodě. V dnešní době to jsou plesy, karnevaly, táboráky a zájezdy. V letním období je činnost sboru zaměřena na veřejná cvičení a cvičení s ruční pojízdnou stříkačkou.

První motorovou stříkačku pro SDH Hrabová zakoupila obec 19. 8. 1943 u fy DKV. Prvními strojníky byli B. Reich a B. Pavlík. Velitelem sboru byl R. Tun. V době žní se občané určovali do žňových hlídek, v době rozvodnění řeky Moravy do povodňových.

Dne 4. 7. 1945 svolal předseda MNV Hrabová do obecní kanceláře všechny členy sboru hasičů, kteří byli ustanoveni v době okupace, a ty, kteří by chtěli dobrovolně vstoupit do sboru. Přihlásilo se 27 členů. Do funkce předsedy byl zvolen J. Pech jako nejstarší činovník sboru. Ustavující schůze SDH se konala 16. 7. 1945 v jeho bytě, valná hromada konaná 26. 12. 1945. Předsedou zvolili opět J. Pecha, velitelem se stal F. Novotný.

Dne 22. 6. 1947 se konalo zdařilé okrskové cvičení za přítomnosti 18ti sborů. Odpolední slavnost a večerní taneční zábava se vydařily. Svědčí o tom i čistý zisk ve výši 16 640,30 Kč. Sbor pokračoval v tradici spolkové, společenské a kulturní činnosti. SDH Hrabová měl zastoupení na různých hasičských sjezdech. Při pohřbu člena sboru vynášejí vždy mrtvého krojovaní členové v počtu 6 hasičů.

Oprava požární zbrojnice probíhala v r. 1983 ponejvíce formou brigád. Prakticky se jednalo o generální opravu. Také okolí zbrojnice je upraveno. Mimoto sbor prováděl pravidelně ošetřování a údržbu požární techniky. Čištění požárních vodních nádrží patřilo vždy k doméně prací SDH pro obec. Prvními motorovými vozidly byla Tatra 805 a Robur z roku 1983, první motorová stříkačka PS 8 od fy DKV Flader z roku 1943 a potom PS 12 z roku 1994.

V roce 1994 měl sbor celkem 44 činných členů. (Knižní publikace – Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Šumperk).

Historie techniky

První kolová ruční stříkačka byla zakoupena roku 1912 a byla tažena koňmi. Další zmínku o vozidle jsem našel v roce 1946, kdy 10. února při velkém tání sněhu naši hasiči hlídali řeku Moravu mezi obcemi Bohuslavice a Lukavice a obcí Třeština, kde hrozilo zatopení. K tomu jim byl zapůjčen vůz od pana vikáře Šedého a pan vikář nežádal za půjčení žádnou náhradu.

V roce 1950 bylo zakoupeno první hasičské nákladní vozidlo značky ŠKODA od pana Vašíčka z Třeštiny. Tenhle náklaďáček s velkými technickými problémy sloužil asi až do roku 1960.

První vozidlo, které je už možné vidět na fotkách a hodně členů jej jistě pamatuje, je TATRA 805. Bylo zakoupeno v roce 1960 a to z cukrovaru z Brodku u Přerova. Toto vozidlo sloužilo našim hasičům do roku 1982, kdy pro nadměrnou spotřebu bylo vyřazeno z evidence.

Na jaře roku 1982 bylo zakoupeno skříňové vozidlo značky ROBUR od firmy OPUS Šumperk. Pro velkou poruchovost a nedostatek náhradních dílů bylo po třinácti letech v roce 1995 sešrotováno. 19. dubna v roce 1995 byl zakoupen z rudných dolů Rýmařov hasičský speciál, který nám sloužil do 29. června 2012.

Současnost sboru

Organizační struktura sboru a aktuální členská základna ke dni 31. 12. 2012

Vedení:

Starosta SDH

Jan Špaček

Velitel SDH

František Breknar

Jednatel SDH

Jan Pavlík

Pokladní SDH

Karel Papoušek

Vedoucí mládeže

Martin Kondler

 

Magdalena Breknarová

 

Vendula Špačková

 

Členská základna:

Technické zázemí a vybavenost sboru