Obec Hrabová - oficiální stránky obce

Senior Klub

Ustavující schůzka byla sezvána na 19. 2. 2009

 

zakládající senioři:

Diblíková Alena

 

Sládková Naďa

 

Špačková Věra

 

Lepková Jana

 

Tunová Eva

 

Diblík Antonín

 

Tun Milan

 

Činnost Senior klubu Hrabová

Průběžně byla vytipována témata a zájmy seniorů, v prioritě převažoval zájem o historii. Klub vyzval především starší občany ke sběru archiválií z regionu. V součinnosti s OU Hrabová a Vápenkou Vitošov byl tak vytvořen základ k instalaci 1. výstavy, která se konala v říjnu roku 2009.

V souvislosti s výstavou k historii regionu vytvořili zájemci o toto téma skupinu,která po získání a upravení suterénních prostor v modlitebně Farního sboru Českobratrské církve evangelické se souhlasem příslušného staršovstva přemístili expozici do upravených prostor ke stálé expozici.

SK Hrabová se stal samozřejmostí pro místní občany i pro přátele ze sousedních vesnic. Byl stanoven pravidelný termín ke schůzkám – každý druhý čtvrtek v měsíci. Běžná návštěva je 20 – 30 zájemců.

Pravidelné aktivity

  • Posezení na hřišti s občerstvením
  • Besedy s Phdr Ivo Millerem – různá cestopisná témata
  • Různé akce – MDŽ, Den matek
  • Návštěva přátel SK
  • Účast na realizaci výstavy a provozu region.muzea
  • Pracovní schůzky zájemců o historii
  • Sběr archiválií