Obec Hrabová - oficiální stránky obce

Kulturní památky

Kostel Českobratrského evangelického sboru

Od roku 2003 je náš kostel nemovitou kulturní památkou chráněnou státem. Památkáři je stavba charakterizována takto:

„Jde o chrámovou stavbu postavenou převážně skeletovou metodou, rozdělenou do tří hmotově i výškově odlišně řešených částí, řazených za sebou. Východní část obsahuje byt faráře v přízemí a velkou modlitebnu v patře. Střední část se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou předstupuje před hlavní průčelí přízemí hlubokým zápražím vstupu, v patře markýzou vynášenou sloupy nad vchodem do předsíně velké modlitebny. Ke vstupu v patře vede venkovní dvouramenné schodiště s podestami i schodišťovými stupni z teraca. Tato střední část je ukončena věží s kupolí krytou měděným plechem, která původně sloužila jako observatoř. Západní část budovy uzavírá podélný elipsovitý segment, jehož zastřešení řeší terasa se zděným zábradlím.

Kostel je umístěn v rozlehlé zahradě se vstupní branou ze železobetonu postavenou ve 40. letech minulého století. Stavba je ojedinělou ukázkou moderní monumentální sakrální architektury z první poloviny dvacátých let 20. století, kterápředstavuje jedno z nejkvalitnějších děl architekta Oldřicha Lisky.“

 

V roce 1989 vyjádřil výjimečnost architektury kostela ing. arch. Dalibor Borák slovy:

„Kostel v obci Hrabová postavený dle návrhu firmy Liska z roku 1924 je jednou z mála sakrálních staveb ovlivněných funkcionalistickým výtvarným názorem. Užití funkcionalistických tvarů a prvků v návrhu z roku 1924 svědčí o značné modernosti a progresivitě autora návrhu. První větší manifestací tohoto typu architektury byla až „Výstava soudobé kultury“ pořádaná v Brně roku 1928. Realizace stavby pak dokumentuje osvícenost obce. Kostel sám není vrcholnou funkcionalistickou stavbou a ani architekt Liska se svým dílem nedostal na stránky učebnic architektury. Přesto má, dle mého názoru, stavba značnou kulturní hodnotu především jako výraz informovanosti, modernosti a odvahy stavitelů.

Dnes přímo mrháme kulturním dědictvím a ničíme díla předků. Díla, která byla ve své době, na rozdíl od současné produkce, na špici světového dění. Proto je nezbytné přistupovat k tomu málu, co nám zbývá, velmi obezřetně a chránit vše, co může pomoci nalezení souvislostí v našem vývoji. Kostel v Hrabové takovou stavbou bezesporu je.“

Varhany

Do horní modlitebny kostela byly v roce 1952 umístěny nové varhany vyrobené firmou Organa Praha. Od počátku vykazovaly řadu nedostatků a vyžadovaly časté opravy. Po odchodu faráře Ženatého, jehož manželka na varhany hrála, jsou mimo provoz.

V současné době zamýšlí staršovstvo provést generální opravu varhan. Je připraveno výběrové řízení, v němž má komise vybrat nejlepší ze tří nabídek.

 

 

Krucifix

Druhou kulturní památkou v obci je klasicistní kamenný kříž z roku 1792, který je u silnice na jižním okraji vesnice. Tento kříž je kulturní památkou od roku 1958.

Krucifix (z lat. cruci fixus - pověšený na kříž) je umělecké zdobení ukřižovaného Krista. Skládá se z kříže a korpusu ježíšova těla. Krucifix je nejvýraznějším symbolem křesťanství.

 


 

Nemovité kulturní památky místního významu

Kaple sv. Matouše a kamenný kříž

(1724)                                                                                    (1872)

 

 

Socha sv. Václava

(1927)

 

 

Socha panny Marie

(1885)

 

 

Památník padlým

(1938)